بیوگرافی

تصویر نویسنده

Susan Cain

سوزان کین، متولد 1956، نویسنده و سخنران آمریکایی می باشد. او در کتاب پرفروش خود،"سکوت"، که در سال 2012 منتشر شد به قدرت افراد درون گرا، و نادیده گرفتن توانایی این افراد در فرهنگ غربی اشاره می کند. به دنبال چاپ کتاب خود، سخنرانی با عنوان "قدرت افراد درون گرا" در TED انجام می هد که با بیشترین سرعت نسبت به ویدئو های قبلی TED به تعداد بازدید میلیونی می رسد. او در سال 2015 تصمیم گرفت موسسه "Quiet Revolution" را تاسیس کند که در آن به استفاده از توانایی های افراد درون گرا پرداخته می شود.