بیوگرافی

تصویر نویسنده

Jordan Peterson

جردن پیترسن روان‌شناس بالینی، منتقد فرهنگی، و استاد روان‌شناسی در دانشگاه تورنتو است. موضوعات اصلی مطالعات او روان‌شناسی مرضی، روان‌شناسی اجتماعی، و روان‌شناسی شخصیت، با علاقه خاص به روان‌شناسی دین و باورایدئولوژیک، و ارزیابی و بهبود شخصیت و عملکرد کاری است.

پیترسن بزرگ شدهٔ فرویو، آلبرتا است. او مدرک بی‌ای علوم سیاسی را در سال ۱۹۸۲ و مدرک روانشناسی را در سال ۱۹۸۴، هر دو از دانشگاهدانشگاه آلبرتا، و پی‌اچ‌دی خود را در سال ۱۹۹۱ در روان‌شناسی بالینی از دانشگاه مک‌گیل دریافت کرد. او دو سال به عنوان عضو پیوسته پسادکتری در مکگیل ماند و سپس به عنوان استادیار و دانشیار دانشکده روانشناسی دانشگاه هاروارد فعالیت کرد. در سال ۱۹۹۸ به عنوان استاد تمام به دانشگاه تورنتو نقل مکان کرد