بیوگرافی

تصویر نویسنده

Bob Woodward

باب وودوارد (متولد 1943) نویسنده و خبرنگار - پژوهشگر آمریکاییست که به خاطر تهیه گزارش رسوایی واترگیت با همکاری کارل برنستین معروف است که منجر به استیضاح و استعفای ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا شد. این تحقیق برای وودوارد جایزه پولیتزر را در سال 1973 به ارمغان آورد.

وودوارد از سال 1971 تاکنون برای روزنامه واشنگتن پست کار می کند. وودوارد هجده کتاب نوشته که دوازده کتاب او از پرفروش ترین کتاب های سیاسی بوده است.